Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van ZAPPA Trainingen worden zo snel als mogelijk toegevoegd aan deze website.