De ZAPPA methode

De ZAPPA methode

De naam ZAPPA is ontleent aan de Amerikaanse componist en muzikant Frank Zappa.
Frank Zappa was wars van conventies en hield er duidelijk een eigen mening op na en een eigen muziekstijl in verschillende genres. Onze oprichter Marco is er een groot fan van: "rijk aan ideeën, rijk aan orkestratie, rijk aan vakmanschap".

ZAPPA staat ook voor de methode die wij ontwikkeld hebben. Waar we voor staan en wat we meenemen in iedere training die we geven.

Z = Zintuigelijk
A = Aandacht
P = Podium
P = Playful
A = Afstemmen

Zintuigelijk

Elke verandering aan de binnenkant geeft een verandering aan de buitenkant. De meeste informatie haal je niet uit wat iemand zegt, maar hoe iemand het zegt. Er van uit gaan dat de meeste veranderingen onbewust plaatsvinden en vaak iemand zich daar niet bewust van is. Door goed waar te nemen bij welke woorden en bewegingen en oogpatronen iemands zenuwstelsel reageert kun je ontdekken waar het potentieel verstopt zit.
Kort samengevat is het alertheid op onbewuste veranderingen.

Aandacht

Alles wat je aandacht geeft, groeit.
Wanneer je met aandacht dingen doet, wordt alles mooier. Aandacht bij jezelf, aandacht bij de ander, aandacht bij de materie, aandacht bij je verhaal.
Waar focus je op, wat krijgt aandacht? Wie krijgt jouw aandacht? Wat betekent aandacht krijgen voor jou?

Podium

Welk podium neem jij in? letterlijk en figuurlijk. Als muzikant zijn wij gewend om op een podium te staan, in de volle aandacht iets brengen wat mensen ontroert en op het puntje van hun stoel laat zitten, vanuit een authentieke expressie.
Bewust zijn van je performance op het podium maakt dat je alles voelt in je bloedvaten, bewust van houding, stem en mimiek. Bewust wat jij op het podium doet en daar van mogen genieten.

Playful

Het woordenboek vertaald Playful met: ondeugend; guitig; schelmachtig; snaaks; jongensachtig; kwajongensachtig; spotachtig; losjes; luchthartig; schelms; speels; engelachtig; stoeiziek; dartel; ludiek.
In de Duitse taal klinkt het zo mooi als: ‘Spielerei Machen’.
Het is onze grootste overtuiging dat leren een stuk makkelijker gaat als je er plezier in hebt en er om kunt lachen omdat je er mee kunt spelen. En ook het lef hebt om er mee te spelen.

Het gaat over de kracht van spelen, variërend van humor tot het spelen van spelletjes om de materie te beheersen. En lachen hoort hier zeker bij.

Afstemmen

Wanneer je op dezelfde golflengte communiceert als je toehoorders heb je een veel grotere kans dat je een gezamenlijk platform bereikt waarop jouw ideeën / jouw verhaal binnenkomt bij de ander. ‘Intunen’ op dezelfde golflengte verhoogd het succes van je verhaal.

Zonder Afstemmen maakt het niet uit wie er voor je staat. Dan kun je net zo goed tegen de muur praten. De golflengtes kun je waarnemen bij de ander door te kijken en te luisteren. Stel maar eens een open vraag en kijk en luister naar het antwoord.